เขียนโดย ร้อย ตชด.217
หมวด:

 

เมื่อ ๑๘ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด ๒๑๗ ได้ร่วมพิธีจุดเทียนธูปถวายราชสักการะ บริเวณลานรวมพล ร้อย ตชด.๒๑๗ และร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ วัดตะเคียน ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เมื่อ ๑๒ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมถวายเทียนพรรษา หมายเลข ๑๖๔๙ ตามโครงการถวายเทียนพรรษา มหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ ณ วัดป่าตะเคียน ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จว.สุรินทร์

เมื่อ ๘ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เดชดวง โม่มกลาง ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗, ร.ต.ต.นิตินัย ปิยะวรารักษ์ รอง สว.(ป.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลตาตุม ประจำปี งปม.๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาธิปไตย อบต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดย นายก อบต.ตาตุม ชมรม อสม.ต.ตาตุม จัดกิจกรรม เดินขบวนรณรงค์ฯ จากศาลาประชาธิปไตย ไปยังหมู่ ๒, ๔, ๑๖, และเขื่อนห้วยขนาดมอญ ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงอันตรายของไข้เลือดออก/การป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน

เมื่อ ๘ ก.ค.๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ทำการตรวจสอบความพร้อมกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย รยบ./เรือท้องแบน และวัสดุุอุปกรณ์ ณ บริเวณลานรวมพล ร้อย ตชด.๒๑๗ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุ สาธารณภัย ในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมให้การ สสน.หน่วยงานในพื้นที่ เมื่อมีการร้องขอ

เมื่อ ๗ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมทำการยกเสาเอก สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ซึ่ง พมจ.จว.สุรินทร์ ร่วมกับ อ.ปราสาท โดยกองทุนอำเภอปราสาท "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ร่วมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ให้แก่ น.ส.ลุน ศรีธะโล บ้านเลขที่ ๘๓ ม.๖ บ.ปราสาท ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ โดยมี นายชุมพล สุ่มมาตร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปราสาท ร่วมกิจกรรม ในการนี้ ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้ร่วมสบทบกองทุนอำเภอปราสาท "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

เมื่อ ๗ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกหญ้าแฝก ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอำเภอปราสาท ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในห้วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายชุมพล สุ่มมาตร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา บ้านแสรโบราณ ม.๔ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จว.สุรินทร์

เมื่อ ๖ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๐ น. พ.ต.ท.นิรุตติ์ หลิ่มวิรัช รอง ผกก.ตชด.๒๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๒๑๗ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พบ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ ได้กำชับให้ กพ.ทุกนาย ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ให้รู้รักสามัคคีภายในหน่วยงาน หมั่นออกกำลังกาย รักษาสุขภาพของตัวเอง และในโอกาสเดียวกัน ได้เข้าร่วมตรวจโรค ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ ร้อย ตชด.๒๑๗ ซึ่งมี คณะแพทย์ จาก โรงพยาบาลตำรวจ มาทำการตรวจ

เมื่อ ๕ ก.ค.๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๔๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ เดินทางร่วมกับคณะ พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.๒๑ พร้อมด้วย พ.ต.ท.จำลอง กำมะหยี่ รอง ผกก.ตชด.๒๑, พ.ต.ท.สุกำธร อ่อนผิว ครู (สบ ๓)กก.ตชด.๒๑, พ.ต.ท.พนม วิสุทธิ์ธรรมนาถ ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๒ เดินทางไปมอบเงินพระราช ทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารบ้านพักครู และห้องน้ำ โดยมี พ.ต.ต.พงศกร ขันที ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ต.ปรือ อ.ปราสาท จว.สุรินทร์

เมื่อ ๔ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.ประจิต สุภาการ สว.กบ.กก.ตชด.๒๑ พร้อมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ และตัวแทน บริษัทรับงานจ้าง ร่วมตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๔ โดยมี พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อม คณะกรรมตรวจรับพัสดุฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

เมื่อ ๑ ก.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการในเขต อ.ปราสาท และคณะกรรมการการบริหารงานอำเภอแบบบูรณษการ(กบอ.) ประจำเดือน ก.ค.๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมี นายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท เป็นประธานการประชุม

ห้วงเดือน มิ.ย.๒๕๖๕ ร้อย ตชด.๒๑๗ จัดกำลังพล เข้าพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน รร.ตชด. และดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ฯ บ้านโพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย ด.ต.พิพัฒน์ ราชประโคน รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๒๑๗ และ ด.ต.สันติชัย อุดมศิลป์ จนท.พลขับ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อ.ปราสาท ที่ รร.สุวรรณาคารสงเคราะห์ หมู่ที่ ๑ ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยได้ให้บริการตัดผมฟรี ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม โดยมี นายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท เป็นประธาน

ห้วงแต่ ๒๘ มิ.ย. -​ ๑ ก.ค.๒๕๖๕ ร.ต.อ.ธนนิติ ฉลาดเฉลียว ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย ชุดช่าง ร้อย​ ตชด.๒๑๗ จำนวน​ ๓​ นาย ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ร้อย​ ตชด.๒๑๗ ให้เดินทางไปดำเนินปรับปรุงซ่อมแซม​ อาคาร บ้านพัก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๒ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุวาตภัยฯ

เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๐ น. นางสาว ชุติมณฑน์ ผะเดิมดี นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ พร้อม จนท.เทศบาลกังแอน ต.กังแอน อ.ปราสาท จว.สุรินทร์  ได้มาทำการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามบริเวณ อาคาร ห้องแถว บ้านพักให้กับ ร้อย ตชด.๒๑๗ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

วันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๕ พ.ต.ท.มนัส​ ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อม ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ นำเครื่องอุปโภค/บริโภค​ ไปมอบให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๕ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน ๓ ครอบครัว/ ๖ คน ที่ บ้านละหาร ม.๑๐ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมรับมอบ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ จำนวน ๔ นาย ข้าราชการตำรวจ สภ.ชุมพลบุรี จำนวน ๔ นาย จนท.ทต.ทุ่งศรีชุมพล จำนวน ๓ คน ผู้นำชุมชน/ปชช.จิตอาสา จำนวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖ คน

วันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๕ ร.อ.นฤพน คุตตะสิงคี ประจำแผนก กองวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร พร้อม คณะ จนท.ฯ ได้มาดำเนินการเจาะเลือด เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย เพื่อป้องกันโรคตามแนวชายแดน ให้กับ กพ. ร้อย ฉก.ตชด.๒๑๗ ฐาน ปฎิบัติการตาตุม, ช่องพราน, เนิน ๔๐๐ และ ฐานปฎิบัติการพะยูง

เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้กำหนด การประชุมบริหารของหน่วย เดือน มิ.ย.๒๕๖๕ แจ้งนโยบาย ข้อสั่งการปัญหาข้อ ขัดข้องในการปฎิบัติงาน ให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกันกับนโยบายผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี รอง ผบ.ร้อยฯ ผบ.มว.ฯ รอง ผบ.มว.ฯ และ หน.สายงาน ทุกสายงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยุทธการ ร้อย ตชด.๒๑๗

เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.อัทธชนม์ ช่วงงาม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๒๑๗ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมี พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อยฯ พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

   - การป้องกันชายแดนอย่าให้มีความหย่อนยาน

   - ให้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาอยู่เสมอ ด้วยเป็นเดือนเฉลิมพระเกียรติฯ

   - การป้องกันอาชญากรรม ๖ ประเภทให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม

   - ให้ทุกนายอยู่ในระเบียบวินัย ผู้บังคับหน่วยใส่ใจดูแล ความประพฤติ ความเป็นอยู่ผู้ใต้บังคับบัญชา

   - ให้มีการระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ปฏิบัติตามมาตรการเสร็จภารกิจเดินทางกลับ

เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"(หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี ๖๕ ณ ศาลากลางหมู่บ้านดงยาง หมู่ ๑๒ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการประเมิน

เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๕  ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมาย ร.ต.ท.ประพาส ชุมพล จนท. พยาบาล และ ด.ต.สันติชัย อุดมศิลป์ จนท.พลขับ ร้อย ตชด.๒๑๗ เดินทาง ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับ คณะ พอ.สว.จว.สุรินทร์ ที่ รร.แนงมุดวิทยา ม.๙ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ โดยมี นายสุวพงษ์ กิติพิบูลณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นประธาน มี นพ.พิทวัช เหล่าอุดม รอง ผอ.รพ.กาบเชิง เป็น หน.คณะ พอ.สว. พร้อมทันตแพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/จนท.สมาชิก พอ.สว.รวม ๘๓ คน ทำการตรวจรักษาให้กับ ประชาชน ที่มารับบริการ

เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕  เวลา ๐๙๐๐ น.  พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.ท่านผู้หญิง สุประภาดา เกษมสันต์ฯ บ.โพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้เยี่ยมชมการเรียน-การสอน ของนักเรียน พบ พ.ต.ต.วิสูตร สายสุด ครูใหญ่ อยู่ปฏิบัติหน้าที่/ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วยข้าราช การตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  ซึ่งทาง จนท.ฝ่ายปกครอง และ อบต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๕ ณ รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ฯ โดยมี นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธาน ในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ จำนวน ๙ นาย จนท.ปกครอง อ.กาบเชิง จนท.อบต.ตะเคียน จำนวน ๓๐ คน ครู/นักเรียน จำนวน ๕๐ คน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ต.ตะเคียน จำนวน ๑๒๐ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น ๒๐๙ คน

เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๕ ร.ต.อ.สุชาติ สุวรรณ์ รอง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๒๑๗, พร้อมกำลังพล ได้เดินทางตรวจเยี่ยม/ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ และประสานการปฏิบัติในการเข้าร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมใน รร.ตชด.บ้านตาตุม ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.สุรินทร์ พบ ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ สาธุรัมย์ ครูใหญ่ฯ ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗, ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว. ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  เกาะกลางถนน สาย ๒๑๔ ระหว่าง  ต.เชื้อเพลิง ถึง ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จว.สุรินทร์  ณ  บริเวณถนนหมายเลข ๒๑๔ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ โดยมี นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ต.เชื้อเพลิง

เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.มนัส​ ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อม ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๑๗ เข้าไปดำเนินการตัดต้น/กิ่งไม้ ภายใน และรอบบริเวณโรงเรียน รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ต.ปรือ อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ ซึ่งเกิดจากเหตุวาตภัย เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๔.๕๐ น. ที่ผ่านมา ทำให้ต้นไม้ภายใน และรอบๆ บริเวณโรงเรียนหักโค่น ทับอาคาร บ้านพักครู และกีดขวางถนน

เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส​ ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๒ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อติด ตามกรณีเกิดพายุฝนลมกรรโชกแรง พัดอาคาร บ้านพักครู ได้รับความเสียหาย และมีต้นไม้หักโค่น ทับอาคาร และร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงาน ประชาชนในพื้นที่ ที่มาร่วมทำการเก็บกวาด ทำความสะอาดโรงเรียน พบ พ.ต.ต.พงศกร ขันที ครูใหญ่ ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๕ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กำลังพลในการบังคับบัญชา ที่ ฐานปฏิบัติการ ตาตุม, ฐานปฏิบัติการ ช่องพราน, ฐานปฏิบัติการ พะยูง, ฐานปฏิบัติการ เนิน ๔๐๐ ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.สุรินทร์ โดยมี ร.ต.อ.สุชาติ สุวรรณ์ รอง ผบ.ร้อย ฉก.ฯ, ร.ต.ต.นิคม วงศ์สระคู รอง ผบ.มว.ฯ, ร.ต.ต.นิตินัย ปิยะวรารักษ์ รอง สว.(ป.) ร.ต.ต.ประกาศ ธูปขุนทด รอง ผบ.มว.ฯ พร้อม กพ.ให้การต้อนรับ ได้ให้โอ วาท และเน้นย้ำการปฏิบัติงานในหน้าที่ พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจในการ ปบ.หน้าที่ เสร็จแล้วเดินทางกลับ

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.  ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ เดินทางตรวจเยี่ยมการเรียน - การสอน โครงการอาหารกลางวันนักเรียน และงานโครงการตามพระราชดำริฯ ที่ รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ฯ บ.โพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมี พ.ต.ต.วิสูตร สายสุด ครูใหญ่ ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด ๒๑๗ ร่วมมอบเงินสวัสดิการและมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ร้อย ตชด.๒๑่๗ ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ..สุรันดร์ นนทดี​ รอง ​ผบ.ร้อย​ ​ตชด.๒๑๗, ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย​ กพ.มว.มชส.ฯ  จำนวน​ ๓ นาย​ ได้เดินทางเข้าสำรวจข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์​ จำนวน​ ๒ หมู่บ้าน​ พื้นที่​ บ้านคลองน้ำซับ​ ม.๕ และบ้านคลองเจริญ ม.๑๒ ​ต.แนงมุด​ อ.กาบเชิง​ จ.สุรินทร์

เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.จำลอง กำมะหยี่่ รอง ผกก.ตชด.๒๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย ตชด.๒๑๗ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ตามนโยบายผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย โดยมี พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗, ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗, ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว.ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ ที่ตั้งหน่วย ตาม รปจ.ทุกวันพุธของสัปดาห์

เมื่อวันที่ ๖ - ๗ มิ.ย.๖๕ คณะ จนท. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๙.๓ จ.สุรินทร์ และหน่วยควบคุมโรค นำโดยแมลงที่ ๙.๓.๓ สังขะ จ.สุรินทร์ ได้มาทำการฉีดพ่นสารเคมีชนิดฤทธิ์ตกค้าง รอบ ฐาน ปบ.การ และชุบมุ้งด้วยสารเคมีให้กับ กพ. ร้อย ฉก.ตชด.๒๑๗ ตามโครงการเร่งรัดกำจัดไข้มาลาเรียสากลฯ

เมื่อ ๖ มิ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ร.ต.ต ศรีศักดิ์ นามวงศ์ศรี รรท.หน.ชุดจุดตรวจพระร่วง พร้อม กพ. รวม ๒ นาย ร่วมกับ ร.ต.อ.ประมวล​ ถนอมพุดทรา หน.ชป. สุนัขสงคราม พร้อมพวกรวม ๔ นาย ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจสอบยานพาหนะ เพื่อป้องกันปรายปรามการกระทำผิดกฎหมายอาญา และ​ป้องกันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ณ จุดตรวจและบริการประชาชนอาเซียน​ ร้อย​ ตชด.๒๑๗​ บ.หมอนเจริญ​ ต.กาบเชิง​ อ.กาบเชิง​ จ.สุรินทร์

เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.ธนนิติ  เฉลียว  ฉลาด  ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา  ร้อย ตชด.๒๑๗  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี  งปม.๒๕๖๕ ณ ป่าตะเคียน(โคกหม่อน)บ.โคกนาสาม ม.๑  ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท  จว.สุรินทร์  โดยมี นายจันทร์ทอง  ทนงตน  นายก อบต.โชคนาสาม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส/พระครูวิกรมประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดสามราษฎร์นุกูล ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งหน่วยป้องกันรักษาป่า  สร.๒   สสน.พันธ์ุกล้าไม้

ประกอบด้วยพันธุ์ไม้

    - ต้นพะยูง  ๘๐  ต้น

    -  ต้นยางนา  ๗๐ ต้น

    - ต้นประดู่ ๕๐ ต้น

    - พันธ์ุไม้อื่นๆ  ๓๐๐ ต้น  รวม  ๕๐๐ ต้น

เมื่อ ๓ มิ.ย.65 เวลา  ๐๗.๓๐๐ - ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส  ทองปน ผบ.ร้อย  ตชด.๒๑๗  พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  ณ  หอประชุมอำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์  โดยมีนายสุทธิโรจน์  เจริญธนะศักดิ์  นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธานในพิธี  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

   - กพ.ข้าราชการตำรวจ ร้อย  ตชด.๒๑๗  จำนวน  ๕ คน

   - หน่วยงานข้าราชการ และ ประชนในพื้นที่  ๑๕๐  คน

และ ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  พ.ต.ท.มนัส  ทองปน ผบ.ร้อย  ตชด.๒๑๗  พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ  หอประชุมอำเภอกาบเชิง จว.สุรินทร์  โดยมีนายสุทธิโรจน์  เจริญธนะศักดิ์  นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

    - กพ.ข้าราชการตำรวจ ร้อย  ตชด.๒๑๗  จำนวน  ๕ คน 

    - หน่วยงานข้าราชการ และ ประชนในพื้นที่  ๒๐๐ คน

เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชในคลองน้ำสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ คลองน้ำสาธารณะ บ้านครองธรรม ม.๑๗ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมี นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

- ขรก.ตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ จำนวน ๑๕ นาย

- ขรก.ตำรวจสภ.ปราสาท, สภ.ทุ่งมน,สภ.ทมอ, สภ.โชคนาสาม รวม ๒๕ นาย

- จนท.อำเภอปราสาท ๑๐ คน

- จนท.รพ.ปราสาท ๕ คน

- จนท.ป่าไม้ สร.๒ ๓ คน

- ประชาชนจิตอาสา บ้านครองธรรม ม.๑๗ จำนวน ๓๐ คน

เมื่อ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗/นายตำรวจรับผิดชอบ รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ ร.ต.ต.ชำนาญ จันตะเภา จ่ากองร้อยฯ, ครู รร.ตชด. ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าภายในโรงเรียน รวมทั้งพื้นที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ โดยมี พ.ต.ต.วิสูตร สายสุด ครูใหญ่ ร่วมพัฒนา/กำกับดูแล

เมื่อ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๕ ร.ต.อ.สุชาติ สุวรรณ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้เดินทางไปติดตามงานโครงการตามพระราชดำริฯ ในโรงเรียน และนำกำลังพล เข้าพัฒนา ทำการตัดหญ้ารอบบริเวณสนามกีฬา รร.ตชด.บ้านตาตุม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ พบ ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ สาธุรัมย์ ครูใหญ่ฯ ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว./นายตำรวจรับผิดชอบงาน รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ร่วมกับ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ในเขตบริการการศึกษา ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และบริเวณ โดยรอบ พื้นที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๒ บ้านโคกป่าจิก ต.ปรือ อ.ปราสาท จว.สุรินทร์

เมื่อ ๒๕ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามงานโครงการตามพระราชดำริฯ ที่ รร.ตชด. ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ฯ บ.โพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พบ พ.ต.ต.วิสูตร สายสุด ครูใหญ่ ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๕ ร.ต.อ.ธนนิติ ฉลาดเฉลียว ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้เดินทางไปตรวจตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติ​งานตามโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พบ ครูใหญ่ พ.ต.ต.พงศกร​ ขันที​ ปฏิบัติหน้าที่ และให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๕ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กพ.ในการบังคับบัญชา ณ ฐาน ปบ.การตาตุม, ฐาน ปบ.การช่องพราน, ฐาน ปบ.การพะยูง ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.สุรินทร์ พบ ร.ต.ท.จงกร หนองทองทา รอง สว.(ป.) ร.ต.ต.ประกาศ ธูปขุนทด รอง ผบ.มว.ฯ ร.ต.ต.เชิดชัย อัคเสริญ รอง ผบ.มว.ฯ และ ร.ต.ต.นิคม วงศ์สระคู รอง ผบ.มว.ฯ พร้อม กพ.ให้การต้อนรับ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจในการ ปบ.หน้าที่ เสร็จภารกิจเดินทางกลับที่ตั้ง

 เมื่อ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ นางอรุณรุ่ง พะเนตรรัมย์ ผญบ.บ้านครองธรรม ม.๑๗ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ จำนวน ๑๕ นาย ประชาชนจิตอาสา บ.ครองธรรม ม.๑๗ จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชในคลองน้ำสาธารณะ บ้านคลองธรรม ม.๑๗ ต.กังแอน อ.ปราสาท จว.สุรินทร์

เมื่อ ๖ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ , ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ , ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว. ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด วัดบ้านพยุงสุข ม.๖ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล (๔ พ.ค.๖๕) โดยมี นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี

เมื่อ ๖ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาส วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ วัดป่าโคกตะเคียน ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เมื่อ ๖ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้จัดพิธีอ่านสาร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาส วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการ ร้อย ตชด.๒๑๗ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ ปฏิบัติ​หน้าที่นายตำรวจนิเทศน์​โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๒ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อติดตามงานโครงการตามพระราชดำริฯ โดยมี พ.ต.ต.พงศกร ขันที ครูใหญ่ ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมได้สอบถามปัญหา อุปสรรค และแนวการการพัฒนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส​ ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อม ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ และชุดช่าง ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการรื้อ/เก็บซากสิ่งปรักหักพัง บ้านของ นางสุณีย์​ ทรงวาจา​ อายุ​ ๔๘​ ปี​ บ้านเลขที่​ ๖๑ ม.๑๐ บ.ตาเสาะ​ ต.กังแอน​ อ.ปราสาท​ จว.สุรินทร์​ ​ ประสบเหตุวาตภัย เมื่อ ๒๒๑๖๐๐ เม.ย.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทำให้บ้านที่พักอาศัยหลังคาได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค​ เพื่่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๖๕ ที่ รร.บ้านโคกเพชร หมู่ ๑๐ ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมาย ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ และ ด.ต.พิพัฒน์ ราชประโคน รอง ผบ.มว.มชส.ตชด.๒๑๗ เข้าร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โดยได้ให้บริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมี นายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๖๕ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ร้อย ตชด.๒๑๗ ต.กังแอน อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านฯ ร่วมกันเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัวของหน่วย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ ครอบครัวข้าราชการตำรวจ และ กพ.มว.ฐานปฏิบัติการฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดรายจ่าย จากผลกระทบในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บังคับบัญชา และพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อพระกาฬ และศาลปู่เสือ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวเคารพบูชา ประจำหน่วย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ โดยมี พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านฯ ร่วมพิธี

เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๖๕ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ และ ร.ต.ต.นราพันธุ์ ดุจจานุทัศน์ หน.ชุดจุดตรวจพระร่วง พร้อมด้วย กพ. ให้การต้อนรับ​ พ.ต.ท.นิรุตติ์ หลิ่มวิรัช รองฯ ผกก.ตชด.๒๑ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม​ ให้กำลังใจกำลังพล ที่ปฏิบัติงานประจำจุดให้บริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๗ วันอันตราย พร้อมนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค​ บริโภค ให้กับ กำลังพลประจำจุดตรวจฐานพระร่วง บ.หมอนเจริญ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๒๕๖๕ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย กพ. จุดตรวจฐานพระร่วง ให้การต้อนรับ​ พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง ผบ.ฉก.๒​ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม​ ให้กำลังใจกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชน จุดตรวจฐานพระร่วง บ.หมอนเจริญ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๖๕  "๗ วันอันตราย" และได้กำชับเรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค​ บริโภค​ ให้กับกำลังพล ประจำจุดตรวจฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๕  พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล ในการบังคับบัญชา ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ณ ฐาน ปบ.การพะยูง, ฐาน ปบ.การเนิน ๔๐๐, ฐาน ปบ.การช่องพราน, ฐาน ปบ.การตาตุม ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.สุรินทร์ ได้ให้โอวาท และเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ รักษาระเบียบวินัย ห้าม กพ.ทุกนายเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด หลีกเลี่ยงการกระทำผิดเงื่อนไขชายแดนอย่างเด็ดขาด และให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด ๑๙ โดยมี ร.ต.อ.เดชดวง โม่มกลาง ผบ.มว.ฯ , ร.ต.ต.เชิดชัย อัคเสริญ รอง ผบ.มว.ฯ , ว่าที่ ร.ต.ต.ประกาศ ธูปขุนทด รอง ผบ.มว.ฯ , ด.ต.อาทร วิลามาศ ผบ.หมู่ฯ พร้อม กพ. ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจ ในการ ปบ. หน้าที่ เสร็จแล้วเดินทางกลับ

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐  น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้เปิดจุดตรวจ/จุดสกัดร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ ณ จุดตรวจฐานพระร่วง บ้านหมอนเจริญ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และได้มอบนโยบาย การปฏิบัติงาน และเน้นย้ำกำลังพล ให้ทุกนายประพฤติปฏิบัติงาน อยู่ในระเบียบวินัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น. ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมพวกรวม ๑๒ นาย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปราสาทฯ ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ่ ณ บริเวณหน้าที่ว่า การอำเภอปราสาท จว.สุรินทร์ โดยมี นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอปราสาท เป็นประธาน/ปล่อยแถว

 

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๒๕๖๕ ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประพาส ชุมพล จนท.พยาบาล พร้อมพวก ๕ นาย เข้าร่วมรับการฝึกซักซ้อมการส่งกลับ สายแพทย์ทางอากาศ เกี่ยวกับกรณีที่กำลังพล ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ/เหยียบกับระเบิด โดยมี หน่วยทหาร ฉก.๒ กกล.สุรนารี, หน่วยทหารพราน ที่ ๒๖ ร่วมเข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ (ศพชด.)

 

เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส​ ทองปน ผบ.ร้อย​ ตชด.๒๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรันดร์​ นนทะดี​ รอง​ ผบ.ร้อย​ ตชด.๒๑๗ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา​ ร้อย​ ตชด.๒๑๗​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดสด ​เนื่องในโอกาส วันจักรี ๖ เม.ย.๒๕๖๕ ณ​ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ซึ่ง​ ร้อย​ ตชด.๒๑๗ สสน.รถบรรทุกน้ำ จำนวน​ ๖,๐๐๐ ลิตร​ เพื่อฉีดล้างทำความสะอาด โดยมี นายชุมพล​ สุ่มมาตร​ ปลัดอำเภอ​ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปราสาท​ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. พ.ต.ท.พิพัฒน์ นุฤทธิ์มนตรี รอง ผกก.ตชด.๒๑(๑) เป็นประธาน พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วง เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ โดยมีส่วนราชการ หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗,พ.ต.ท.หญิง วรานนท์ เนียมทอง (ตม.สุรินทร์), ส.ต.อ.โสพล สวนเสน่ห์ ผู้แทน สภ.กาบเชิง, ร.ต.อ.สมพงษ์ ชุมดี (ผู้แทน นปพ.สุรินทรฺ์) , ร.ท.อธิวัฒน์ ธนาไสย์ (ผู้แทน ฉก.๒) ว่าที่ ร.ท.สกุล แสนมั่น ปลัดอาวุโส ฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกาบเชิง และ ชุด สุนัขสงคราม กก.ตชด.๒๑ พร้อม กำลังพล ร้อย ตชด.๒๑๗

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๒๕๖๕ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม จุดตรวจฐานพระร่วง บ.หมอนเจริญ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์พบ ร.ต.ต.อดิศักดิ์ ณรงค์ชัย หน.ชุดจุดตรวจ พร้อม กพ.ให้การต้อนรับ ได้เน้นย้ำ กพ.ให้รักษาระเบียบวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดภาพลักษณ์ของหน่วยที่ดี เกิดความศรัทธา แก่ผู้พบเห็น และขอให้ กพ. ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส​ ทองปน ผบ.ร้อย​ ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา​ ร้อย​ ตชด.๒๑๗​จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด​ถนน ทาสีเครื่่องหมายจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน​ ห้วงเทศกาลสงกรานต์​ปี ๒๕๖๕ ณ​ บริเวณถนนสาย ๒๑๔ หน้าจุดตรวจฐานพระร่วง​ บ้านหมอนเจริญ​ ต.กาบเชิง​ อ.กาบเชิง​ จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. :  พ.ต.ท.มนัส​  ทองปน ผบ.ร้อย​ ตชด.๒๑๗ มอบหมายให้​ ร.ต.อ.ธนนิติ​  เฉลียวฉลาด​ ผบ.มว.ร้อย​ ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย พ.ต.ต.พงสกร  ขันที​ ครูใหญ่ , ข้าราชการตำรวจจิตอาสา​ ร้อย​ ร้อย​ ตชด.๒๑๗, ครู​ รร.ตชด., ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด​ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๒" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๒๑๗ จำนวน ๕ นาย , ครู​ รร.ตชด.ฯ​ ๘ คน , นักเรียน ๒๕ คน , ผู้ปกครองนักเรียน ​ประชาชนจิตอาสาบ้านโคกป่าจิก​ ต.ปรือ​ อ.ปราสาท​ จ.สุรินทร์ 33 คน รวมทั้งสิ้น ๗๑ คน

เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.มนัส  ทองปน ผบ.ร้อย.ตชด.๒๑๗ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ๓ นาย ร่วมกับ รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต  เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๖๕  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ๓ นาย /โลหิต ๑,๓๕๐ ซี.ซี.

เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ร้อย.ตชด.๒๑๗ ดำเนินการจัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ ๕ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๖๕ โดยมี พ.ต.ท.มนัส  ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สุรันดร์  นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ข้าราชการตำรวจในสังกัด และคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมทำบุญ ณ วัดป่าตะเคียน ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

 เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร้อย.ตชด.๒๑๗ ดำเนินการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๖๕  โดยมี พ.ต.ท.มนัส  ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร.ต.อ.สุรันดร์  นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร/ชั้นประทวน ในสังกัด และคณะแม่บ้าน ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณลานรวมพลหน้าอาคาร ที่ทำการ ร้อย ตชด.๒๑๗ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๖๕​ เวลา​ ๑๐.๐๐ -​ ๑๒.๐๐ น.  ร.ต.อ.สุรันดร์​ นนทะดี​ รอง​ ผบ.ร้อย​ ตชด.๒๑๗ ร.ต.อ.ธนนิติ​ เฉลียวฉลาด ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย กพ.ชุด มชส.สร้างจิตสำนึกฯ ร้อย ตชด.๒๑๗ รวม ๑๐ นาย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม ผู้นำ เยาวชน ประชาชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๕ มี ผู้นำชุมชน​ บ้านสระทอง หมู่ ๒, บ้านสายทอง​ หมู่ ๑๐ และบ้่านวังทอง​ หมู่ ๑๕ พร้อมประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม​ รวม​ 60​ คน ณ ศาลากลางหมู่บ้านสายทอง​ ม.๑๐ ต.แนงมุด​ อ.กาบเชิง​ จ.สุรินทร์ โดยมี นายใส​ สุขจิตร​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด เป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรม โดยได้มอบ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ​ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ จำนวน​ ๑ ซุ้ม​ ให้กับ​ชุมชน บ้านสายทอง หมู่ ๑๐​ ต.แนงมุด​ อ.กาบเชิง​ จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เวลา 09.00 น.  ร.ต.อ.สุรันดร์​ นนทะดี​ รอง​ ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ ร.ต.อ.ธนนิติ​ เฉลียวฉลาด​ ผบ.มว.​ หน.ชุด​ มชส.ฯ​ และข้าราชการตำรวจจิตอาสา​ ร้อย​ ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย นายใส สุขจิตร นายก​ อบต.แนงมุด​ ผู้นำชุมชน​ และ​ ปชช.​ บ้านสระทอง​ ม.๒ บ้านสายทอง​ ม.๑๐ และ​ บ้านวังทอง​ ม.๑๕ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ถนนสาธารณะ​ในหมู่บ้าน ทำความสะอาด​ ปรับภูมิ​ทัศน์​ รอบศาลากลางหมู่บ้านสายทอง​ ม.๑๐ ต.แนงมุด​ อ.กาบเชิง​ จว.สุรินทร์

เมื่อ​ 291000 มี.ค.65​  พ.ต.ท.มนัส​ ทองปน​ ผบ.ร้อย​ ตชด.217​ พร้อม​ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา​ ร้อย​  ตชด.217​ รวม​ 6 นาย​ คณะครู​ ตชด.บ้านตาตุม​  ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้​ พิการทางสายตา​ ให้กับ​นายเสียบ​ ทาทอง​ อายุ​ 56​ ปี​ จำนวน​ 1​ ครอบครัว/3​คน​   ณ​ บ้านตาตุม​ ม.4​ ต.ตาตุม​ อ.สังขะ​ จว.สุรินทร์​ ซึ่งทาง​ชมรมกำนัน​ผู้ใหญ่บ้าน​ตำบลตา​ตุม  และ หน่วยงานราชการในพื้นที่​ร่วมบริจาคสร้าง​ ในการนี้​ ร้อย​ ตชด.217​ร่วม​ สสน.​กำลังพล, สี​ทาบ้าน อุปกรณ์ทาสี​ มูลค่า​ 5,000​ บาท​ โดยมี​นายธาตรี​ สิริรุ่งวนิช​ นอภ.สังขะ​  เป็นประธานในการมอบบ้าน

เมื่อ 24 มี.ค.65 เวลา 08.00 น. ร้อย ตชด.217 มอบหมาย ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว.ร้อย ตชด.217 และ ด.ต.พิพัฒน์ ราชประโคน รอง ผบ.มว.มชส.ฯ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.ปราสาท ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ.ตะมาดปวง หมู่ 5 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้ออกให้บริการตัดผมฟรี สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม

เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐  น.  พ.ต.ท.มนัส​  ทองปน​ ผบ.ร้อย​ ตชด.๒๑๗  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา​ มอบเงินสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยและมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจ​ ร้อย​ ตชด.๒๑๗​ ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด​ ๑๙ จำนวน ๔ ครอบครัว/๑๕ คน ได้แก่ ครอบครัว ด.ต.นฤนาจ  ปะแดง, ครอบครัว​ ส.ต.อ.สันติพัฒน์​ สงวนไพบูลย์, ครอบครัว​ ส.ต.อ.สมเจตน์​ อุนัยบรรณ  และ ครอบครัว​ ส.ต.ท.เอกกมล​ เปรียบนาน  ณ ร้อย​ ตชด.๒๑๗ ต.กังแอน อ.ปราสาท จว.สุรินทร์  ผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด. ๒๑๙  จำนวน ๖ นาย

เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๖๕, ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ตามโครงการ​ "ชุดมวลชน​ ตำรวจช่าง" มี พ.ต.ท.มนัส​ ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗  และข้าราชการตำรวจจิตอาสา​ ร้อย​ ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วย นายสุดสวย หลักแหลม  กำนันตำบลตาตุม  ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ สาธุรัมย์ ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านตาตุม ​ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาสีผนังบ้าน ประตู หน้าต่าง ซึ่งทาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และชุมชนบ้านตาตุม ม.๔  ร่วมบริจาค สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้​ พิการทางสายตา​  บ้านเลขที่​ ๖๐/๔​ หมู่​ ๔​ บ.ตาตุม​ ต.ตาตุม​ อ.สังขะ​ จ.สุรินทร์​  จำนวน​ ๑  ครอบครัว/๓​ คน คือ  นายเสียบ​ ทาทอง​  อายุ​ ๕๖  ปี, น.ส.เหรียญ​ เสียงเนาะอายุ​ 42​ ปี และ ด.ญ.สาริณี​  ทาทองอายุ​ ๑๕  ปี  โดยใช้งบประมาณก่อสร้างจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน​ ต.ตาตุม และชุมชนบ้านตาตุม ม.๔ ​ จำนวนประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท  โดย ร้อย ตชด.๒๑๗ สสน.กำลังพล สี​ จำนวน​ 3 ถัง​  และอุปกรณ์สำหรับทาสี รวมมููลค่าประมาณ​ ๕'๐๐๐ บาท ดำเนินการสร้างไปแล้ว  ๘๐ เปอร์เซ็นต์  สถานที่จักบ้านตาตุม ม. ๔  ต.ตาตุม  อ.สังขะ  จว.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ตามโครงการ​ "ชุดมวลชน​ ตำรวจช่าง" ร้อย ตชด. ๒๑๗  จำนวน  ๑๒ นาย ประชนจิตอาสา จำนวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน