พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 1181

ร้อย ตชด.217 จัดกำลังพล ประกอบกำลังเป็น ร้อย ฉก.ตชด.ที่ 202 จำนวน 9 นาย

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษณ์ จว.ศรีสะเกษ