จนท.งานแผนงานและงบประมาณฯ

 

 

ร.ต.ต.นพรัตน์  เนตรวงศ์

รอง สว.(ป.) กก.ตชด.21/ หน.งาน ผงป.ร้อย ตชด.217

09 - 8104 - 3839 

ร.ต.ต.จำนง    หิงขุนทด

รอง สว.(ป.) กก.ตชด.21/จนท.ศปก.งาน ผงป.ร้อย ตชด.217 

06 - 2135 - 9689

ด.ต.ไพรวรรณ   สุดาปัน

ผบ.หมู่ /จนท.งาน ผงป.ร้อย ตชด.217 

09 -5829 - 5865 

ด.ต.สมศักดิ์   สอนสุระ

ผบ.หมู่ /จนท.งาน ผงป.ร้อย ตชด.217และ ควบคุมเว็บไซต์

09 - 6304 - 3129