จนท.งาน กบ.ฯ

 

 

 

ด.ต.ประเพรียว   คมสันต์

ผบ.หมู่ / หน.งาน กบ.ร้อย ตชด.217

09 - 0835 - 2355

 

 

 

 

ส.ต.อ.สิทธิชัย   ทองอ่อน 

ผบ.หมู่ / จนท.งาน กบ.ร้อย ตชด.217

09 - 4354 - 4569