จนท.สื่อสารฯ  

  

ร.ต.ท.ประพันธ์  ผลักกระโทก 

รอง สว.( ป. ) กก.ตชด.21 / หน.สื่อสาร ร้อย ตชด.217 

08 - 9846 - 5729

 

  

ด.ต.สกล   วงษ์ทอง

ผบ.หมู่ / จนท.สื่อสาร ร้อย ตชด.217 

08 - 1549 - 9321

 

ส.ต.อ.ภัทรเดช  ชูจิตชื่น

ผบ.หมู่ / จนท.สื่อสาร ร้อย ตชด.217 

08 - 4842 - 2439