จนท.พยาบาลฯ

 

 

 

ร.ต.ท.ประภาส   ชุมพล 

รอง สว.( ป. )  กก.ตชด.21 / หน.พยาบาล ร้อย ตชด.217 

08 - 5631 - 6829 

 

 

 

ส.ต.อ.สันติพัฒน์  สงวนไพบูลย์ 

ผบ.หมู่ / จนท.พยาบาล ร้อย ตชด.217 

08 - 8595 - 3329