จนท.ขนส่งฯ

 

 ด.ต.บุญเลิศ   เกิดดี

ผบ.หมู่ /หน.พลขับ ร้อย ตชด.217

08 - 6921 - 2208

 

   

ด.ต.เสมือน  ทาเพ็ชร

ผบ.หมู่ /จนท.พลขับ ร้อย ตชด.217

09 - 8704 - 3265 

 

  

ด.ต.สันติชัย  อุดมศิลป์

ผบ.หมู่ /จนท.พลขับ ร้อย ตชด.217

09 - 3321 - 1654