จ่ากองร้อยฯ 

 

 ด.ต.ชำนาญ   จันตะเภา 

ผบ.หมู่ / จ่ากอง ร้อย ตชด.217