จุดตรวจพระร่วงฯ

 ที่ตั้ง บ้านหมอนเจริญ ตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

 

ร.ต.อ.ธนนิติ   เฉลียวฉลาด

ผบ.มว.ตชด.217 / หน.ชุดจุดตรวจพระร่วง

08 - 9555 - 1022, 08 -8250 - 8739

 

ด.ต.ศรีศักดิ์  นามวงษ์ศรี 

ผบ.หมู่ / จนท.ชุดจุดตรวจพระร่วง

08 - 9845 - 5989 

ด.ต.ชัยยา  ช่อเพชร 

ผบ.หมู่ / จนท.ชุดจุดตรวจพระร่วง

08 - 8375 - 0397, 06 - 5121 - 9965

  

ส.ต.อ.อนุกูล   มณีรัตร์

ผบ.หมู่ / จนท.ชุดจุดตรวจพระร่วง

09 - 1718 - 1742