มว.ตชด.2171

ที่ตั้งฐานปฎิบัติการเนิน 400 บ้านเทพรักษา ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

 

 

ร.ต.อ.โสภา   มณีกัญญ์ 

ผบ.มว.ตชด.2171

09 - 0881 - 3600

 

 

 

ด.ต.ประกาศ  ธูปขุนทด

รอง ผบ.มว.ตชด.2171

 

 

ด.ต.สมจิตร   ภูจำปา

จ่า มว.ตชด.2171

 

 

 

ด.ต.สันสกฤษ   สิงยะเมือง

พนักงานวิทยุ มว.ตชด.2171 

 

 

 

 

ส.ต.อ.ศิริอนันต์  กลิ่นซ่อน

เสมียน มว.ตชด.2171