มว.ตชด.2173

ที่ตั้งฐานปฎิบัติการช่องตาตุม บ้านคะนา  ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 

ร.ต.อ.สุชาติ   สุวรรณ

ผบ.มว.ตชด.2173

06 - 1095 - 0901 

 

 

 

ด.ต.เชิดชัย   อัคเสริญ

รอง ผบ.มว.ตชด.2173

 

 

ด.ต.นิตินัย   ปิยวรารักษ์

จ่า มว.ตชด.2173

 

 

 

ส.ต.ท.ปฎิภาณ  ติละบาล

เสมียน มว.ตชด.2173